Што нудиме?

Подготовка, продукција и постпродукција.

Снимање, фотографирање, нарација, монтажа на слика и звук, музика, анимација… сето тоа е практичен дел од нашата инспирација.

ИЗНАЈМЕТЕ [ПРОФЕСИОНАЛНО]
СТУДИО